ผู้ตรวจ พม.แนะผู้ปกครองเลิกให้เด็กปฐมวัยดูการ์ตูนมากเกินไป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนะผู้ปกครองเลิกให้เด็กปฐมวัยดูการ์ตูนมากเกินไป เพราะไม่เหมาะสมกับเด็ก นายสุภาชัย สาระจรัส ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดว่า เพื่อมาตรวจเยี่ยมตามนโยบายของกระทรวง และรับฟังปัญหาในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งพบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากถูกส่งไปอยู่ในพื้นที่อื่น 6 คน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญ จึงได้เสนอให้มีการจัดสรรจำนวนบุคลากรกลับมาเพิ่มเติมที่จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งปัญหาเด็กปฐมวัย เป็นช่องว่างก่อนเข้าเรียนอนุบาล ควรได้รับการดูแลตามวัยให้เหมาะสม เนื่องจากผู้ปกครองปล่อยเด็กดูการ์ตูนมากเกินไป ซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็ก ดังนั้นควรกระตุ้นให้โรงเรียนและผู้ปกครองดูแล และส่งเสริมให้เด็กมีการใช้เวลาอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง