รายงานพิเศษ : สสช.ผลิตสื่อหนังสือการ์ตูน หวังให้เด็กและเยาวชนสนใจคณิตศาสตร์และสถิติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติแห่งชาติผลิตสื่อหนังสือการ์ตูนเพื่อแนะนำความรู้ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หวังให้เด็กและเยาวชนสนใจคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อเป็นพื้นฐานให้สามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป หลังจากเมื่อปีที่แล้ว สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. ได้จัดพิมพ์หนังสือ เปิดบ้านสถิติ ซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับสถิติในรูปแบบที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีรูปภาพการ์ตูนประกอบ เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูลสถิติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในโอกาสงานวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา ซึ่งมีการนำมาแจกเป็นของรางวัลแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต ด้วย ส่วนในปีนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติยังคงจัดพิมพ์หนังสือการ์ตูนสถิติสำหรับเด็กและเยาวชนตามมาอีก โดยเน้นรูปแบบการ์ตูนนิยายภาพประกอบ หรือ Comic นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า เปิดบ้านสถิติ เป็นหนังสือการ์ตูนเล่มแรกที่ไม่ทำให้สถิติเป็นเรื่องวิชาการที่ยาก แต่ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสถิติที่เป็นสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ที่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในระดับเพื่อการบริหารตนเอง องค์กร และประเทศ การผลิตหนังสือการ์ตูนจึงเป็นสื่อที่อ่านง่ายและมีสีสันสวยงาม เลขาธิการสถิติแห่งชาติ กล่าวอีกว่าหนังสือการ์ตูนสถิติที่จัดพิมพ์ในปีนี้จะมีการร้อยเรียงเรื่องราว พร้อมสอดแทรกข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ทฤษฎีท้ายบท โดยมีเนื้อหาที่ตื่นเต้นสนุกสนาน เหมาะสำหรับเด็กวัย 12 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เด็กลงจาก เปิดบ้านสถิติ ที่เป็นเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้จะมีการนำหนังสือการ์ตูนสถิติไปมอบแก่โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาขึ้นไปรักคณิตศาสตร์และสถิติ เพราะเป็นรากฐานของการเรียนวิชาอื่น ๆ ที่ต้องมีพื้นฐานจากคณิตศาสตร์ก่อนที่เด็กจะสามารถต่อยอดทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ได้ต่อไป หนังสือการ์ตูนสถิติสำหรับเด็กและเยาวชนที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดพิมพ์ในปีนี้จึงเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเด็กและครอบครัว ที่มีการผจญภัย ที่สนุก ตื่นเต้น และน่าติดตาม เพื่อซึบซับให้เด็กเติบใตอย่างมีความรู้พื้นฐานที่หนักแน่นด้วยทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคณิตศาสตร์และสถิติต่อไป