ก.แรงงาน จัดต้มไข่ 10,000 ฟอง ทำไข่พะโล้ เลี้ยงผู้ใช้แรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมกันต้มไข่และปอกเปลือกไข่จำนวน 10,000 ฟอง เพื่อทำไข่พะโล้ เลี้ยงผู้ใช้แรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ ที่บริเวณสนามหลวง นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมกันต้มไข่ และปอกเปลือกไข่จำนวน 10,000 ฟอง เพื่อนำไปทำไข่พะโล้ 3 เทวดา เลี้ยงผู้ใช้แรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 วันแรงงานแห่งชาติ ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยนางอัมพร กล่าวว่า ในวันนี้เป็นกาให้เจ้าหน้าในกระทรวงแรงงาน ทั้ง 5 หน่วย ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้มีส่วนร่วมในการทำไข่พะโล้ 3 เทวดา ให้ผู้ใช้แรงงานได้รับประทาน นอกจากนี้การปอกไข่ดังกล่าว ยังจะเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงแรงงาน มีการทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย อย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ ที่กระทรวงแรงงานได้จัดขึ้นในทุกปี เพื่อได้ให้ผ้ใช้แรงงานได้มีโอกาสหยุดพัก และมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนผู้ใช้แรงงานด้วยกัน อีกทั้งผู้ใช้แรงงานที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ด้านแรงงาน ก็สามารถมาขอคำปรึกษาได้ภายในงาน โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.0017.00 น. อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายของวันนี้ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารจะมาร่วมปอกไข่กับข้าราชและเจ้าหน้าของกระทรวงแรงงาน