องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลฯ นำเยาวชน 10 จังหวัดภาคใต้ เข้าค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเยาวชน 10 จังหวัดภาคใต้ เข้าค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "พลังเด็กไทยลดวิกฤตโลกร้อน ที่จังหวัดสตูล วันนี้ (28 เม.ย.52) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย สำนักงานพลังงานแห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 และ 3 จาก 10 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 150 คน เข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "พลังเด็กไทยลดวิกฤตโลกร้อน ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมี นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร รองผู้อนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมปลูกต้นไม้กับเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ นางลาวัณย์ ตรีเนตร์ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติ และเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กในการดูแลธรรมชาติทั้งอากาศบริสุทธิ์และธรรมชาติ ได้เป็นอย่างดี โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมาจากโรงเรียนที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลมาหลายรางวัล การจัดโครงการเข้าค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "พลังเด็กไทยลดิกฤตโลกร้อน ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน พร้อมต่อยอดโรงเรียนที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดสภาวะโลกร้อน บูรณาการการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามสภาพท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อกระตุ้นพลังขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผ่านกิจกรรมการปลูกต้นไม้ การดูนกยามเช้า เดินป่าสำรวจเส้นทางธรรมชาติ การคัดแยกขยะ รวมถึงการร่วมเรียนรู้กิจกรรมตามฐานต่าง ๆ