ก.วิทย์ฯ รับข้อมูลจีโนมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโก จัดทำชุดตรวจจับเชื้อไว้รัสจำเพาะ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับข้อมูลจีโนมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโก จัดทำชุดตรวจจับเชื้อไว้รัสจำเพาะ พร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบ คาด 2 สัปดาห์แล้วเสร็จ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ทางกระทรวงได้รับข้อมูลลำดับพันธุกรรม หรือจีโนมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโกจากองค์การอนามัยโลกมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยภายหลังจากนี้จะเริ่มทำเป็นชุดตรวจจับเชื้อไวรัสจำเพาะได้ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อดังกล่าวได้ทันที แต่ยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ที่ติดเชื้อ ขณะเดียวยังได้มอบหมายให้นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับศิริราชพยาบาล และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างวัคซีนต้นแบบไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เม็กซิโก 3 ต้นแบบที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยที่พร้อมให้ดำเนินการ และคาดว่าจะสามารถสร้างวัคซีนดังกล่าวได้ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังจากนี้เช่นกัน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการผลิตยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่เรียกว่า โอเซลทามิเวียร์ หรือทามิฟลู ขององค์การเภสัชกรรมที่สามารถรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโกได้ถึง 400,000 คน พร้อมทั้งเตรียมสังเคราะห์ยาเพิ่มอีก คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องใช้โรงงานผลิตขนาดใหญ่ในการผลิตเป็นการเฉพาะ ซึ่งขณะนี้ไทยมีความพร้อมเพียงผลิตวัคซีนระดับกลางสำหรับผู้ป่วยไม่เกิน 10,000 ชุดเท่านั้น