จ.เชียงใหม่ พร้อมเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโก พร้อมแนะนำประชาชนไม่ควรตระหนกมากเกินไป และสามารถรับประทานเนื้อหมูได้ตามปกติเพราะหมูไม่ใช่พาหะนำโรคนี้ นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัส H1 N1 ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศเม็กซิโก และระบาดไปอีกหลายประเทศ ทำให้ประเทศที่มีการระบาดของโรคต้องดูแลจำกัดพื้นที่การระบาด ทั้งภายในประเทศและไม่ให้ระบาดไปสู่ประเทศอื่น ประเทศที่ยังไม่มีการระบาดก็ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาสู่ประเทศของตนเอง ส่วนองค์กรระดับนานาชาติอย่างองค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ก็ดูแลภาพรวมพร้อมประกาศเตือนตามความรุนแรงของการระบาด สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการเฝ้าระวังโดยการตรวจสอบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น นักท่องเที่ยวจากต่างชาติและผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศเม็กซิโก รวมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบปัญหาและวิธีการป้องกันตนเอง เช่น รักษาความสะอาด ดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หรือหากป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ก็ควรพักผ่อนอยู่กับบ้านจนกว่าจะหาย ที่สำคัญ หมูไม่ได้เป็นพาหะนำเชื้อโรคนี้ ประชาชนจึงยังคงรับประทานเนื้อหมูได้ตามปกติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการไปทุกอย่าง ถือว่าเป็นการทำตามระบบมาตรฐานสากลที่หลายประเทศทำมาแล้ว ซึ่งประเทศไทยได้รับคำชมจากนานาประเทศว่ามีระบบการป้องกันที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาก็พอใจและเชื่อมั่นว่าจะปลอดภัยจากการระบาดของโรคดังกล่าว