ก.แรงงาน เตรียมสรุปตัวเลขลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุน สปส.พรุ่งนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เตรียมสรุปตัวเลขการลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ คาด 30 วัน น่าจะเริ่มดำเนินการได้ พร้อมเตรียมเสนอของบโครงการต้นกล้าอาชีพจำนวน 280 ล้านบาท เพื่อฝึกอบรมคนงานในสถานประกอบการ เพื่อชะลอการเลิกจ้าง นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) กล่าวว่า การประชุม บอร์ด สปส.ในวันพรุ่งนี้ (28 เม.ย.52) จะมีวาระพิจารณาลดเงินสมทบให้กับลูกจ้าง นายจ้างในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้ หลังมีการนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมมาแล้วถึง 2 ครั้ง ซึ่ง บอร์ด สปส.ทุกฝ่ายเห็นชอบในหลักการ แต่ยังต้องหารือเพื่อสรุปจำนวนตัวเลขที่จะดำเนินการกันอีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่าจะลดการส่งเงินสมทบลงร้อยละ 2 ทั้ง 2 ฝ่าย จากเดิมที่จ่ายร้อยละ 5 สำหรับในส่วนรัฐบาลจะยังสมทบที่ ร้อยละ 2.75 ซึ่งทั้งหมดจะสามารถสรุปได้ในวันพรุ่งนี้ หลังจากนั้นจะนำเสนอให้ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พิจารณาพร้อมนำเข้าสู่ขั้นตอนการร่างกฎกระทรวง หลังจากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศใช้ต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน หรือ จะเริ่มประกาศใช้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งการลดเงินสมทบครั้งนี้จะดำเนินการภายในระยะเวลา 6 เดือนคือตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม 2552 หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร นายสมชาย ยังกล่าวถึงมาตรการในการช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้างในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจว่า กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอของบประมาณจำนวน 280 ล้านบาทจากคณะกรรมการการบริหารโครงการต้นกล้าอาชีพ เพื่อดำเนินการฝึกทักษะฝีมือให้กับคนงาน 47,024 คนที่กำลังทำงานในโรงงาน 105 แห่ง ที่กำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจภาคการท่องเที่ยว ส่งออก และบริการต่อเนื่องธุรกิจส่งออก ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือโรงงานไม่ให้ปิดกิจการและประคับประคองไม่ให้มีการเลิกจ้างคนงาน พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เสนอข้อมูลที่ผิดจนเป็นเหตุให้โครงการชะลอการเลิกจ้างล่าช้า และไม่ได้ขัดแย้งกับใคร