ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ติดตั้งเครื่องอินฟาเรด ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ติดตั้งเครื่องอินฟาเรด ตรวจวัดอุณหภูมิคัดแยกคนไข้ เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในประเทศเม็กซิโก ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นางอัจฉรา สงวนพงษ์ นายด่านศุลกากรเชียงใหม่ ที่ 1 เข้าตรวจสอบการเตรียมการรับมือสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในประเทศเม็กซิโกซึ่งที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ขาเข้าระหว่างประเทศ ได้มีการติดตั้งกล้องอินฟาเรดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารทุกคน เพื่อคัดกรองผู้ป่วย โดย นางกัลยา ผกากรอง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค กล่าวว่า เครื่องอินฟาเรดดังกล่าวมีเฉพาะที่ท่าอากาศยานนานาชาติใหญ่ๆ คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเครื่องอินฟาเรดนั้นมีคุณสมบัติตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายคน หากมีอุณหภูมิเกินกว่า 38 องศา ถือว่าเป็นไข้ เครื่องจะปรากฏสีแดงที่จอภาพและส่งสัญญาณเตือน ก็จะแยกผู้ป่วยออกต่างหากเพื่อตรวจวิเคราะห์หาเชื้อก่อน เป็นการสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่นั้นไม่มีสายการบินที่รับผู้โดยสารที่บินตรงจากประเทศเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา มีเพียงบางสายการบินที่ต่อเครื่องโดยสารมาเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะต้องเฝ้าระวังสายการบินที่บินตรงจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะมีวันละ 4 เที่ยว