ปลัด ศธ. ระบุ องค์การค้า สกสค.นำชุด นร.ค้างสต๊อกมาขายให้ภาคเอกชนเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ การที่องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นำชุดนักเรียนที่ค้างสต๊อกมาขายให้ภาคเอกชนเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ชี้ เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียน นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยถึงกรณีที่องค์การค้าของ สกสค.นำชุดนักเรียนไปขายให้กับภาคเอกชนประมาณ 2 แสนชุดว่า เป็นเรื่องกิจการภายในและชุดนักเรียนดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นของที่ค้างสต๊อกที่มีความเคลื่อนไหวน้อยหรือไม่เคลื่อนไหวเลย ซึ่งในทางการค้าสินค้าดังกล่าวจะต้องจำหน่ายออกไปให้ได้ เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนเข้ามา โดยทางคณะกรรมการองค์การค้าของ สกสค.ได้มีมติให้จำหน่ายออกไปราคาตั้งแต่ 40 บาทขึ้นไป และก่อนจำหน่ายจะต้องนำไปซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น การใส่ซิป กระดุม เป็นต้น โดยได้ลงทุนไปจำนวนหนึ่งและขายได้ในราคาที่ดีคือ 90 บาท ซึ่งมีภาคเอกชน 4 รายที่ซื้อไปจำหน่าย ทั้งนี้ การที่องค์การค้าของ สกสค.จะนำชุดนักเรียนดังกล่าวมาซ่อมแซมและนำไปขายหน้าร้านเองก็คงขายได้ยาก ดังนั้นการที่มีภาคเอกชนมาซื้อไปขายนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว