สปสช. ยืนยันการได้รับอนุมัติงบฯ ต่ำกว่าเป้า ไม่กระทบการให้บริการผู้ป่วย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ มั่นใจ การล้างไตผ่านทางช่องท้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และห่างไกล พร้อมยืนยันการได้รับอนุมัติงบประมาณต่ำกว่าเป้า ไม่กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แพทย์ชุมชนพรุใน เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ว่า การทำงานของศูนย์แพทย์ชุมชนพรุใน คือระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีความใกล้ชิดกับชุมชน ใกล้บ้านใกล้ใจ ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกล ไปรอคิวรับบริการในโรงพยาบาลในตัวจังหวัด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างโรคไต ซึ่งต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง สปสช. จึงได้ส่งเสริมการล้างไตผ่านทางช่องท้อง ซึ่งจากการดำเนินงานมาปีกว่า ขณะนี้ทั่วประเทศมีผู้ป่วยโรคไต รักษาด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องแล้วกว่า 2,400 ราย เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงงบประมาณสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไต ในปีงบประมาณ 2553 ที่ได้รับจัดสรร 1,500 ล้านบาท จากที่ยื่นขอไป 1,900 ล้านบาท ว่า ส่วนที่ถูกสำนักงบประมาณปรับลด คือ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไต เพราะปีงบประมาณ 2552 สปสช.ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนไตให้ผู้ป่วยได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากไม่มีผู้บริจาคไต ซึ่งจะร่วมกับสภากาชาดรณรงค์ให้มีการบริจาคไตมากขึ้น เพราะเป็นวิธีการรักษาโรคไตที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การถูกปรับลดงบประมาณ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการฟอกเลือด และล้างไตผ่านทางช่องท้องแก่ผู้ป่วยโรคไตอย่างแน่นอน