กทม. สั่งสถานพยาบาลทุกแห่ง เฝ้าระวังโรคไข้หวัดหมู พร้อมคัดแยกผู้ป่วยที่มีอาการออกจากผู้ป่วยปกติ พร้อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กทม. สั่งสถานพยาบาลทุกแห่ง เฝ้าระวังโรคไข้หวัดหมู พร้อมคัดแยกผู้ป่วยที่มีอาการออกจากผู้ป่วยปกติ พร้อมยืนยันวัคซีนทามิฟลูจะมีเพียงพอสำหรับทุกคน แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกว่า เป็นเชื้อที่เกิดขึ้นระหว่างไข้หวัดหมูและไข้หวัดคน โดยสามารถติดจากคนสู่คนด้วยการไอหรือจาม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการกินหมู่แต่อย่างใด โดยขณะนี้ได้แจ้งเตือนให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งภาครัฐ เอกชน คลินิก และศูนย์บริการสาธารณสุข เฝ้าระวังผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม ที่ไม่ทราบสาเหตุ รวมถึงให้ซักประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ อย่างเม็กซิโก โดยให้แยกออกจากผู้ป่วยปกติ และเฝ่าระวังอย่างใกล้ชิด แพทย์หญิงมาลินี ยืนยันว่า วัคซีนทามิฟลูมีเพียงพอ ต่อการรักษาแน่นอน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการติดเชื้อดังกล่าวขึ้นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ห้ามซื้อยามารักษาเอง โดยให้รีบพบแพทย์ และใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการติดต่อของโรค