สธ.เริ่มใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง 1 พ.ค.นี้ 13 จังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้บัตรประชาชนอเนกประสงค์รุ่นใหม่แทนบัตรทอง ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 13 จังหวัด นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการยกเลิกใช้บัตรทอง ในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลที่อยู่ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยจะให้ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวตามนโยบายรัฐบาลว่า ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการนำร่องใน 13 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ พิษณุโลก นนทบุรี นครนายก อ่างทอง สระบุรี ร้อยเอ็ด ขอนแก่น บุรีรัมย์ ยโสธร นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยประชาชนสามารถแสดงบัตรประชาชนอเนกประสงค์รุ่นใหม่ (Smart Card) ซึ่งจะมีหน่วยบันทึกข้อมูลระบุรายละเอียดบุคคลไว้ แทนการแสดงบัตรทอง เมื่อไปรับการรักษา และระยะที่ 2 จะขยายพื้นที่เพิ่มอีก 24 จังหวัด เริ่มในเดือนมิถุนายน 2552 โดยจะครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในเดือนตุลาคม 2552 นี้ นายวิทยา กล่าวต่อไปว่า การใช้บัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวนี้ ประชาชนจะได้รับความสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องพกบัตรหลายใบหรือมีปัญหาลืมบัตรทอง ได้ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการผู้ป่วย สถานบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ป้องกันการใช้บริการซ้ำซ้อน ซึ่งขณะนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีแผนบูรณาการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์รุ่นใหม่ ซึ่งจะบรรจุข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพได้อย่างครบถ้วนทั้ง 3 กองทุน ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักบริหารการทะเบียน ของกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว