ดารานักร้อง ร่วมปลูกป่าพลิกฟ้นผืนป่าด้วยพระบารมี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ดารา นักร้อง ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการ รักชาติ พลิกผืนป่า ด้วยพระบารมี เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช้าวันนี้ (25 เม.ย.52) ที่บริเวณหาดสระบัว หมู่ที่ 6 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พลตรี โฆษิต สมุทรผ่อง รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พลตรี โอฬาร รักษพรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวว่า แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบพันธุ์กล้าไม้โกงกางให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้ปลูกป่าชายเลนร่วมกัน นอกจากนี้กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากพิธีกร ดารา และดารานักร้องอีกจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักชาติ ร่วมใจ พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี ที่ทางกองทัพบกได้จัดขึ้น เพื่อเปิดให้โอกาสให้ประชาชน และทุกภาคส่วนของสังคมไทยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ในการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ สำหรับกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนในวันนี้ มณฑลทหารบกที่ 41 กองทัพภาคที่ 4 จัดขึ้นในพื้นที่สารธารณประโยชน์ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านหาดสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยตั้งเป้าหมายหลังสิ้นสุดโครงการในปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา กองทัพบกจะร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมไทยปลูกป่าให้ครบ 33,600 ไร่ โดยจะปลูกให้ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 8,400 ไร่