ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 16.07 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากตำหนัก พิมานมาศ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปทรงเปิดงานมหกรรม "ลดพุง ลดโลกร้อน ณ ชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เวลา 15.36 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต โครงการเตรียมกล้าข้าวในการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ณ แปลงนาสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เวลา 14.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี