องค์กรสุขภาพระดับโลก เตือนผู้ปกครองระวังโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเสี่ยงเกิดในเด็กเล็ก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์กรสุขภาพระดับโลก เตือนผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการเจ็บป่วยของบุตรหลาน โดยเฉพาะเด็กเล็ก เสี่ยงต่อการเกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ศ.พญ.อุษา ทิสยากร กรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งโลก และเลขาธิการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย เปิดเผยว่า โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความพิการทางสติปัญญาและร่างกาย และค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี ดังนั้น Confederation of Meningitis Organization (CoMO) ร่วมกับ Asian Strategic Alliance for Pneumococcal Disease (ASAP) ซึ่งเป็นองค์กรที่เผยแพร่ข้อมูล และการป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ที่มีองค์กรพันธมิตรในทุกภูมิภาคของโลก จึงกำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งได้เริ่มในปีนี้เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ รวมถึงให้คำแนะนำในการป้องกันด้วยวัคซีนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งนี้โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นโรคที่เกิดการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งเกิดได้จากการติดเชื้อหลายตัว ได้แก่ การติดเชื้อไวรัสซึ่งพบได้มากที่สุด รองลงมาคือการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และหนอนพยาธิ ตามลำดับ สามารถเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี เพราะภูมิคุ้มกันที่จะกำจัดเชื้อโรคบางส่วนยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ เชื้อจึงมีโอกาสกระจายไปสู่อวัยวะต่างๆ ได้มากกว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ แม้ว่าโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจะไม่ได้พบบ่อยมากนักในประเทศไทย แต่กรณีที่พบจะมีความรุนแรงมาก ขึ้นอยู่กับสุขภาพเริ่มแรกของผู้ป่วยว่ามีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใด ศ.พญ.อุษา กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ปัจจุบันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจะสามารถป้องกันด้วยวัคซีนได้แล้ว แต่พ่อแม่ส่วนมากยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โดยเข้าใจว่าวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรีย HIB ที่ฉีดให้กับเด็กทุกคนนั้น สามารถป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกหลายสายพันธุ์ที่สามารถก่อให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและวัคซีน HIB ยังไม่สามารถคลอบคลุมได้ ดังนั้น ผู้ปกครองควรระมัดระวัง ซึ่งโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จะมีระยะเวลาดำเนินโรคเร็วมากโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ดังนั้นเมื่อลูกไม่สบาย พ่อแม่ควรรู้จักสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เพราะเด็กเล็กจะไม่สามารถบอกอาการเองได้ อย่างไรก็ตาม อาการของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบอาจไม่มีลักษณะจำเพาะที่ชัดเจน แต่จะเป็นอาการที่สามารถพบได้ในโรคอื่นๆ และไม่มีความแตกต่างกันตามสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค เช่น ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร กระสับกระส่าย นอกจากนี้ยังมีบางอาการแสดงที่สามารถสังเกตุได้ ได้แก่ ไข้ ตาไวต่อแสง ปวดต้นคอ ก้มคอลำบาก อาจมีอาการซึม ชัก ไม่รู้สึกตัว และแขนขาอ่อนแรง ซึ่งถ้าเกิดกับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 1 ขวบ อาการมักจะไม่ชัดแจน แพทย์จำเป็นต้องตรวจน้ำไขสันหลังในกรณีที่ไม่แน่ใจ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค และเป็นแนวทางในการรักษาต่อไป