ว.วชิรเมธี ให้ข้อคิดแก่ประชาชนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลดงเจน จังหวัดพะเยา จัดงานวันเทศบาลและการทอดผ้าป่ามหากุศล โดยมีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มาบรรยายธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดพะเยามาเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ที่สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้จัดงานวันเทศบาล พร้อมกับกิจกรรมการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนร่วมบูรณะวัดพระธาตุดอยจุก ที่เป็นโบราณสถานเก่าแก่ ต้นกำเนิดแห่งเมืองภูกามยาว(พยาว)โดยมี นายธนเษก อัศวานุวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รวมถึงเหล่าบรรดาศิลปินดาราน้องร้อง ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการบรรยายธรรม จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักถึงแม้จะประสบปัญหาอากาศที่ค่อนข้างร้อนในตอนกลางวัน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ได้บรรยายธรรมเสร็จสิ้น ได้มีการให้ข้อคิดแก่ประชาชนคนไทยในช่วงที่ประสบปัญหา ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่า ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่ง ลดตัวเองให้ต่ำทำประเทศไทยให้สูง ซึ่งสามารถทำได้โดยการลดความเห็นแก่ตัวและให้ทุกคนเห็นแก่ประเทศชาติ หากทุกคนทำได้เช่นนี้ก็จะทำให้สังคมกลับมาปกติสุขเหมือนที่ผ่านมา สำหรับวันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น