จ.ตราด เชิญชวนร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เชิญชวนข้าราชการ ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันพรุ่งนี้ (25 เม.ย.52) (24 เม.ย.52) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติส่วนราชการร่วมจัดรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ในวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี จังหวัดตราดจึงกำหนดจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ท่านทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ทางจังหวัดจึงขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป