กรมอนามัยจับมือ 8 หน่วยงาน พัฒนาตลาดสดไทยให้ได้มาตรฐาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมอนามัย ผนึกกำลังร่วมกับ 8 หน่วยงาน พัฒนาตลาดสดไทยให้ได้มาตรฐาน เสริมความสามารถในการแข่งขันกับตลาดขึ้นห้างฯ รักษาฐานเศรษฐกิจไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นครัวโลกที่สะอาดปลอดภัย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย ลงนามความร่วมมือร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมตลาดสดไทย จัดโครงการพัฒนาตลาดสดวิถีไทย สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตลาดสดปรับปรุงตลาดให้ได้มาตรฐาน หลังปีที่ผ่านมามีตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปแล้ว 1,112 แห่ง จากตลาดสดทั่วประเทศที่มีจำนวนทั้งสิน 1,544 แห่ง และในปีนี้จะเพิ่มจำนวนตลาดสดได้มาตรฐานเพิ่มอีก 101 แห่ง ทั้งนี้ตลาดสดถือเป็นจุดสำคัญที่อาจก่อให้เกิดโรคอันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้ หากสภาพตลาดไม่สะอาด สิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย จึงจำเป็นต้องผนึกกำลังกันผลักดันให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัย ก้าวสู่การเป็นครัวโลกได้อย่างภาคภูมิ ด้านนายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการค้าภายใน กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ สอดคล้องกับที่กรมการค้าภายในประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งการพัฒนาตลาดไทย ให้มีศักยภาพแข่งขันกับตลาด Super ในห้างฯ ใหญ่ของต่างประเทศ ที่เข้ามาตีตลาดในไทย เพราะหากตลาดสดไทยไม่พัฒนา ผู้ค้าในระบบตลาดสดก็จะล้มไปจากวงจรธุรกิจ