รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เป็นประธานการประชุมตรวจสอบและติดตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมตรวจสอบและติดตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มดิบ และโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง เพื่อหารือถึงแนวทางการตรวจสอบการสวมสิทธิเกษตรกร การประชุมตรวจสอบและติดตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มดิบ และโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/52 ในวันนี้ จะมีการหารือถึงแนวทางการตรวจสอบการสวมสิทธิเกษตรกรภายหลังจากที่มีการสุ่มตรวจในพื้นที่เสียงของแต่ละจังหวัด โดยได้ตรวจสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อน เนื่องจากถูกจำกัดด้วยเงื่อนเวลาการสิ้นสุดรับจำนำ รวมทั้งมันสำปะหลัง และน้ำมันปาล์มดิบ รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชเกษตรทั้ง 3 ชนิดในแต่ละจังหวัด โดยมี นายวีรชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม นายธีรภัทร สันติเมทนีดล นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ นายทินกร ภูวปัจฉิม นายกมล สุขสมบูรณ์ นางรังสี พันธุมจินดา นางนิตยา วงศ์เดอรี และนายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง