ผู้ตรวจฯ มท.กำหนดลงพื้นที่ลำพูน ติดตามงานตามนโยบายรัฐ 27 เม.ย.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กำหนดเดินทางตรวจราชการฯ ตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วน 5 เรื่อง พร้อมลงพื้นที่ตรวจสถานบริการฯ ที่จังหวัดลำพูน นายบรรหาร บูรณประภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 มีกำหนดเดินทางตรวจราชการที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และรับทราบถึงผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้ มี 5 เรื่องหลักๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การตรวจสอบสถานบริการและการจัดระเบียบสังคม, การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย, การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนช่วงสงกรานต์, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และผลความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ฯ มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสถานบริการในเขตเทศบาลเมืองลำพูนอีกด้วย