พบชายฝั่งใน ต.แหลมงอบ ถูกน้ำกัดเซาะปีละ 5-10 ซม. เป็นทางยาวกว่า 2 กม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หลังพบปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งในพื้นที่ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ล่าสุดยังพบว่ามีพื้นที่ชายฝั่งที่ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ ที่ถูกกัดเซาะเป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตรอีก 1 แห่ง นายสมชาย สามัญ รองนายกมนตรีเทศบาลตำบลแหลมงอบ กล่าวว่า ได้เกิดน้ำกัดเซาะป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านได้อาศัยพื้นที่ดังกล่าวทำมาหากิน ด้วยการจับกุ้ง หอย ปู ปลา มาบริโภค และจำหน่ายเพื่อเลี้ยงชีพ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าป่าชายเลนในบริเวณดังกล่าว ถูกน้ำกัดเซาะปีละประมาณ 5-10 เซนติเมตร เป็นระยะทางตั้งแต่บ้านยายม่อมจนถึงบ้านแหลมทองหลาง ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ทำให้ป่าชายเลนได้รับความเสียหาย นายสมชาย กล่าวอีกว่า ส่วนแก้ไขปัญหานั้น ทางเทศบาลตำบลแหลมงอบ จะดำเนินการในเขตเทศบาลก่อน ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่ติดกัน จะขอความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันสร้างแนวกันคลื่น โดยการนำไม้ไผ่มาปักเป็นแนวกันคลื่นไว้ก่อน