ธ.นครหลวงไทยร่วมหนุนการแข่งขันนกกรงหัวจุก จ.สุราษฎร์ธานี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารนครหลวงไทย ร่วมกับ ชมรมนกกรงหัวจุกสุราษฎร์ธานี จัด "การแข่งขันนกกรงหัวจุก ประเภทจ้าวเสียงทอง ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวม 170,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และถ้วยเกียรติยศจากธนาคารนครหลวงไทย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับชมรมนกกรงหัวจุกสุราษฎร์ธานี จัด "การแข่งขันนกกรงหัวจุก ประเภทจ้าวเสียงทอง ครั้งที 1 ชิงเงินรางวัลรวม 170,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และถ้วยเกียรติยศจากธนาคารนครหลวงไทย ทั้งนี้ ธนาคารและชมรมฯ จะนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโครงการผ่าตัดต้อกระจก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป ซึ่งจะเปิดรับสมัครนกเพื่อเข้าแข่งขันจำนวน 200 ตัว ค่าสมัครตัวละ 1,000 บาท และยังจะได้รับผ้าคลุมนกเพื่อเป็นที่ระลึกในการร่วมการแข่งขันอีกด้วย ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมการแข่งขัน ณ สนามศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552 สำหรับการที่ธนาคารเข้าร่วมการจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุกครั้งนี้ เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุก ผู้ทำและจำหน่ายกรงนก และผู้ประดิษฐ์ผ้าคลุมกรงนก เป็นต้น