จ.กำแพงเพชร พร้อมจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการในจังหวัดกำแพงเพชรทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมร่วมพิธีถวายราชสดุดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2552 โดยกำหนดการจัดพิธีถวายราชสดุดีเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร มีพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดี และถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในส่วนของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร ยกเว้นอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้กำหนดให้จัดพิธีขึ้นพร้อมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภออีกด้วย