ผู้นำสหรัฐแต่งตั้งให้นายเคิร์ด แคมเบล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศว่าด้วยกิจการเอเซียตะวั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ของสหรัฐแต่งตั้งให้นายเคิร์ด แคมเบล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศว่าด้วยกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือด้วยและหากวุฒิสภาสหรัฐเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายแคมเบล นายแคมเบลก็จะปฏิบัติหน้าที่ต่อจากนายคริสโตเฟอร์ ฮิล ที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจา 6 ฝ่าย เพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ และขณะนี้นายฮิลดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำกรุงแบกแดดของสหรัฐ