สุโขทัยเตือนประชาชน ระวังพายุฤดูร้อน ในระยะ 3-4 วันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย ประกาศเตือนประชาชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ให้ระวังพายุฤดูร้อนในระยะ 3-4 วันนี้ นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ และแจ้งว่า ในช่วงวันที่ 24-27 เมษายน 2552 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ที่มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป ซึ่งอาจทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จังหวัดสุโขทัยจึงได้เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพายุฤดูร้อน ที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร โดยให้แต่ละอำเภอแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบเกี่ยวกับลักษณะอากาศ รวมทั้งเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นในระยะ 3-4 วันนี้ (24-27 เม.ย.52) ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ เพื่อความรวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วจังหวัด รวมทั้งใช้ประโยชน์จากมิสเตอร์เตือนภัย และให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้เตือนประชาชนให้งดใช้โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารในที่โล่งแจ้ง ในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนอง เพื่อความปลอดภัย