ศอ.บต. ร่วมกับ จ.ยะลา จัดงานมหกรรมนัดพับแรงงาน-คาราวานอาชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศอ.บต. ร่วมกับ จังหวัดยะลา ทุ่มงบประมาณ กว่า 1 ล้าน 3 แสนบาท จัดงานมหกรรมนัดพับแรงงาน-คาราวานอาชีพ สู้ภัยเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับลงทะเบียนโครงการต้นกล้าอาชีพ และโครงการทำดีมีอาชีพ ที่โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมนัดพบแรงงาน คาราวานอาชีพ สู้ภัยเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และงานถนนคนเดิน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ จังหวัดยะลา จัดมหกรรมนัดพบแรงงาน คาราวานอาชีพ สู้ภัยเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ ให้ได้พบและพิจารณาคัดเลือกผู้หางานโดยตรง และเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ที่ต้องการจะหางานทำ ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดย ศอ.บต.ได้สนับสนุนงบประมาณจัดงาน กว่า 1 ล้าน 3 แสนบาทมหกรรมนัดพบแรงงาน คาราวานอาชีพ สู้ภัยเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ บูรณาการร่วมกับงานถนนคนเดินของเทศบาลนครยะลา และงานวันแรงงานแห่งชาติ ของสำนักงานคุ้มครองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดยะลา โดยภายในงาน มีการรับสมัครตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตรา รับลงทะเบียนโครงการ ต้นกล้าอาชีพ และโครงการ ทำดีมีอาชีพ สาธิตการฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ กว่า 60 อาชีพ ชมนิทรรศการอาชีพอิสระ นิทรรศการแหล่งเงินทุน การให้คำปรึกษาแนะนำการหางานการประกอบอาชีพอิสระ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก สินค้า OTOP ในพื้นที่ การจัดตั้งและพัฒนา คลัสเตอร์ (CLUSTER) กล้วยและทุเรียน จังหวัดยะลา ชมการแสดงบนเวที ทั้งภาคกลางวันและกลางคืนและกิจกรรมอื่น ๆ