ประเทศไทย วางแผนก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพแห่งที่ 2 ของโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประเทศไทย วางแผนก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพแห่งที่ 2 ของโลก ตั้งเป้าผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ตันต่อปี ลดปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม นายวิเชียร สุขสร้อย ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพาสติกชีวภาพไทย ที่ได้รับงบ 1,800 ล้านบาทว่า ได้มีการวางโครงการที่จะสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง ที่ผลิตในประเทศเป็นครั้งแรก เนื่องจากขณะนี้ สนช.ได้สนับสนุนภาคเอกชนทำวิจัยขั้นตอนการแปรรูปจากมันสำปะหลังให้เป็นส่วนผสมของเม็ดพลาสติกสำเร็จแล้ว ที่เรียกว่า แลคติก แอซิด (lactic acid) ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงงานนี้จะร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี คิดเป็นเงิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 50,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยสามารถสร้างโรงงานดังกล่าวได้ จะสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมาก และจะเป็นแห่งที่สองรองจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ บริษัท เนเจอร์เวิร์ก (Nature Works) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวโพด มีมูลค่าการผลิตปีละ 140,000 ตันต่อปี ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้มีบริษัทเอกชนในไทยสนใจเข้าร่วมก่อสร้างโรงงานดังกล่าวในประเทศไทยแล้ว อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ส่วนบริษัทต่างชาติ อย่าง บริษัทเนเจอร์เวิร์ก ก็ให้ความสนใจเช่นกัน ทั้งนี้ สถานที่ตั้งโรงงานได้สำรวจความเหมาะสมไว้ 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และระยอง แต่ต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง