ประธานาธิบดียูเครนจะลงชิงตำแหน่งเพื่อให้ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานาธิบดีวิคเตอร์ ยุชเชนโก ของยูเครน ซึ่งขณะนี้มีคะแนนนิยมลดลงอย่างมากประกาศว่า เขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไป เพื่อหวังครองเก้าอี้ประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 2 ยูเครนนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและเกิดความวุ่นวายด้านการเมืองระหว่างประธานาธิบดียุชเชนโกกับนายกรัฐมนตรียูเลีย ทีโมเชนโก ขณะที่ผลสำรวจล่าสุดของประธานาธิบดียุชเชนโก พบว่ามีคะแนนนิยมน้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งเป็นคะแนนนิยมที่น้อยสุดของผู้นำประเทศในโลก.