โฆษก สธ.แนะผู้เกี่ยวข้องดูแลผลกระทบ "นัมวยเด็ก ชี้ อาจทำให้เป็นเด็กก้าวร้าว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ปกครองคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับนักมวยเด็ก ทั้งร่างกายและจิตใจในระยะยาว หวั่นอาจเติบโตไม่สมบูรณ์ หรือกลายเป็นคนก้าวร้าว นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับการนำเด็กมาชกมวย เพื่อหารายได้พิเศษด้วยเหตุผลต่างๆ ว่า การให้เด็กชกมวยนั้น แม้จะเป็นเรื่องดีที่ส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ได้ฝึกความอดทน ฝึกความมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการแพ้ ชนะ และการให้อภัย แต่ก็ไม่ควรให้มีผลกระทบกับการศึกษาเล่าเรียนของเด็ก เพราะถ้าเด็กได้รับการศึกษามากเท่าไร จะทำให้ยิ่งมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น จะประกอบอาชีพใดก็จะประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ วัยเด็กเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ต้องได้รับสารอาหารทุกหมวดหมู่อย่างครบถ้วน หากเด็กรับประทานอาหารไม่เหมาะสม พักผ่อนไม่เพียงพอ ฟิตซ้อมไม่สมบูรณ์ ย่อมจะมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างแน่นอน และหากเด็กชกมวยแล้วมีการบาดเจ็บทั้งกล้ามเนื้อและกระดูก อาจจะทำให้มีการเจริญเติบโตที่ผิดรูปร่างไป รวมทั้งหากมีการกระทบกระเทือนต่อสมอง เซลล์สมองอาจถูกทำลาย จะทำให้มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า ผู้ปกครองต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของเด็กด้วย เพราะแม้เด็กจะได้รับความชื่นชม และมีความสุขที่มีรายได้ แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์ของเด็ก เมื่อได้รับความผิดหวังจากการต่อสู้ จะมีผลทำให้เด็กซึมเศร้า และลงโทษตัวเองด้วยวิธีการต่างๆ ได้ เด็กบางคนอาจมีการบ่มเพาะนิสัยก้าวร้าว ต้องการเอาชนะเพียงอย่างเดียว แพ้ไม่เป็น รวมทั้งเมื่อได้เงินมามากอาจใช้จ่ายเกินความจำเป็น กลายเป็นคนฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย จึงขอฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจนักมวยเด็กให้มากขึ้น และคิดถึงผลกระทบด้านอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคต