สปส.เตือนผู้ประกันตน อย่าหลงเชื่อมีผู้แอบอ้างคืนเงินประกันสังคมผ่านโทรศัพท์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม เตือนผู้ประกันตน อย่าหลงเชื่อมีผู้แอบอ้างใช้เบอร์โทรศัพท์เลขาธิการประกันสังคม อ้างคืนเงินประกันสังคม นางสมทรง ศิริรักษ์ ประกันสังคมจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกันตนว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม และอ้างหมายเลขโทรสารของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ โทรศัพท์ไปแจ้งผู้ประกันตนว่าจะคืนเงินประกันสังคมให้ โดยขอข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่อยู่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่า ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรไปสอบถามข้อมูลของผู้ประกันตนในลักษณะดังกล่าว ในการคืนเงินทุกกรณี ผู้ประกันตนต้องยื่นแบบขอรับเงินคืนหรือขอรับประโยชน์ทดแทน โดยสำนักงานประกันสังคมจะมีหนังสือแจ้งผลให้ทราบ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมไม่มีระเบียบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่โอนเงินผ่านระบบเอทีเอ็มและไม่มีการส่งเช็คไปที่บ้านผู้ประกันตนแต่อย่างใด หากผู้ประกันตน หรือประชาชนได้รับโทรศัพท์แอบอ้างดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-2312 หรือโทรสายด่วน 1506 และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที