ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำพสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง-ราชินี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ตำรวจ ประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เมื่อเวลา 08.45 น. วันนี้ (22 เม.ย.52) นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่คุณูปการที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ขณะนี้ปรากฏข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อสถาบันสำคัญของชาติ มีการชุมนุมก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ส่งผลให้เกิดการขาดความสามัคคีของคนในชาติ ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยมีพันธกิจในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้ง 2 พระองค์และตั้งโต๊ะหมู่บูชา พร้อมจัดสมุดลงนามถวายพระพรมาให้ประชาชนได้ลงนามถวายพระพรที่บริเวณห้องโถงอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีต่อประชาชนชาวไทยและชาวจังหวัดกาฬสินธุ์