พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ ต้องยกเลิกกลางคัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ต้องยกเลิกกลางคัน เมื่อตัวแทนจากฝายพญาคำและฝายหนองผึ้งไม่ยอมลงนาม พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง การก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ กับกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายพญาคำ ฝายหนองผึ้งและฝายท่าวังตาล ณ หอประชุมอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี เป็นประธานต้องถูกล้มเลิกลง เมื่อ นายกว้าง เกิดศรี ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายหนองผึ้ง และ นายสมบูรณ์ บุญชู รองประธานฝายพญาคำ ยืนยันจะไม่ลงนามในบันทึกข้อตกลงให้สร้างประตูระบายน้ำดังกล่าว ซึ่งนายสมบูรณ์ กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ยินยอมให้มีการสร้างประตูระบายน้ำเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบระยะยาวทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง ขณะที่ นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการเรียกประชุมชาวบ้าน และจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น 7 ครั้ง และได้ออกแบบสอบถามประชาชน 2,500 ชุด ประชาชนร้อยละ 78 เห็นด้วยกับการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิง โครงการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งบประมาณก่อสร้าง 470 ล้านบาท หากรัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินการจะใช้เวลา 720 วันในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามในการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว นายบุญทา ไชยวุฒิ ตัวแทนจากฝายท่าวังตาล ได้ยินยอมลงนามในบันทึกดังกล่าว โดยจะต้องไม่มีการรื้อฝายทั้ง 3 แห่งและจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีชาวบ้านมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง