การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประเภทกีฬาเปตอง ดอนแท่นคัพ ครั้งที่ 1

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดแพร่ จัดทำโครงการ "การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประเภทกีฬาเปตอง ดอนแท่นคัพ ครั้งที่ 1 นายรวง พุ่มพวง ผู้ใหญ่บ้านดอนแท่น หมู่ 7 เปิดเผยว่า คณะกรรมการกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านดอนแท่น ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จัดทำโครงการ "การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประเภทกีฬาเตอง ดอนแท่นคัพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 เมษายน 2552 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชน เพื่อลดระดับความรุนแรงการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้รักสามัคคีในชุมชน โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ในวันที่ 25 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านดอนแท่น หมู่ 7 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่