จ.นครราชสีมา เตรียมจัดงาน "วิสาขบชา พุทธบารมี ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 1 31 พฤษภาคม 2552 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานอำนวยการจัดงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2552 เปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นคราชสีมา กำหนดจัดงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2552 รวม 31 วัน โดยวันธรรมดา เวลา 10.30-20.30 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-20.30 น. ณ บริเวณ วาไรตี้ ฮอลล์ และ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมเผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามแนวทางอริยสัจจ์ 4 ให้พุทธบริษัทและเยาวชน เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ รวมทั้งให้พระภิกษุ สามเณร เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและร่วมกิจกรรมบุญ ตลอดจนเพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงดำรงสืบไป พร้อมทั้งนำปัจจัยจากการทำบุญมอบให้หน่วยงานและองค์กรการกุศลต่าง ๆ