สพฐ. เผย มีผู้สมัครคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน กว่า 7 หมื่นคนแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผย ยอดผู้สมัครเพื่อคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานธุรการ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการคืนครูให้นักเรียนมีกว่า 7 หมื่นคน นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานธุรการ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามนโยบายคืนครูให้นักเรียนของรัฐบาล จำนวน 14,532 อัตราทั่วประเทศ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-24 เมษายนนี้ว่า ขณะนี้มียอดผู้มาสมัครจำนวน 77,145 คน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 185 เขต ซึ่งจะยังคงเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 24 เมษายน จากนั้นจะดำเนินการคัดเลือก และจะดำเนินการอบรมในเดือนพฤษภาคม ก่อนที่จะส่งไปฝึกงานในโรงเรียนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้จะใช้เวลาฝึกงาน 3 เดือน โดยจะมีค่าตอบแทนให้เดือนละ 4,800 บาท หลังฝึกงานเสร็จจะมีการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อจ้างทำงานธุรการต่อ ซึ่ง สพฐ.ได้เตรียมงบประมาณปี 2553 รองรับไว้ และจะเริ่มทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยจะได้รับอัตราจ้างตามวุฒิปริญญาตรี 7,940 บาท มีระยะเวลาสัญญาจ้าง 1 ปี ส่วนจะมีการทำสัญญาจ้างต่อหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล