สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เตรียมจัดฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 14

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เตรียมจัดฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 14 ให้ความรู้ทางวิชาการด้านพืช การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชอย่างยั่งยืน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตร นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 14 เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการด้านพืช การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชอย่างยั่งยืน ให้แก่นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2552 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่และฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-5384-1200 โทร. 0-5384-1234 งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และทาง www.qsbg.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง