ธุรกิจโรงแรมทรุด ต่างประเทศยังไม่ยกเลิกคำเตือนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกสมาคมโรงแรมไทย ระบุ ธุรกิจโรงแรมทรุด ต่างประเทศยังไม่ยกเลิกคำเตือนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทย นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยถึงตัวเลขการเข้าพักของนักท่องเที่ยวตามโรงแรมต่างๆ ในขณะนี้ว่า อยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 เป็นผลสืบเนื่องจากผลกระทบปัญหาระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจโลก ทำให้นักท่องเที่ยวขาดสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงรัฐบาลยังไม่ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉิน ทำให้ต่างประเทศยังไม่ยกเลิกคำเตือนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทย ซึ่งผลกระทบดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม นายกสมาคมโรงแรมไทย ยืนยันว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมยังไม่ปรับลดหรือเลิกการเลิกจ้างพนักงาน ทั้งนี้หากยังไม่ได้รับการแก้ไข เชื่อว่าปลายปีนี้จะมีคนว่างงานเพิ่มขึ้น