นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน ชี้ ปัญหาการเมืองกระทบการท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน เผย ปัญหาการเมืองกระทบการท่องเที่ยว ส่งผลให้ตลาดจีนยกเลิกทัวร์ นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีน ได้ยกเลิกทัวร์ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเกือบทั้งหมด เนื่องจากตลาดนักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดที่มีความอ่อนไหว และการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นเรื่องสำคัญสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ส่งผลให้บริษัททัวร์ขาดความเชื่อมั่น ซึ่งขณะนี้นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย แล้วแวะมาเที่ยวยังประเทศไทยบ้างเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในช่วงไตรมาสที่ 3-4 นักท่องเที่ยวจีนจะเริ่มเดินทางกลับมาเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง นอกจากนี้นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน กล่าวอีกว่า การที่รัฐบาลเสนอให้ท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นเรื่องดี ที่การท่องเที่ยวจะได้รับการแก้ไขอย่างจิงจัง ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในระยะยาวเพื่อให้เห็นผล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง