เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับเรือนจำขุดลอกท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมือง ร่วมกับเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ นำผู้ต้องขังขุดลอกโคลน ขยะ และสิ่งปฏิกูลออกจากท่อระบายน้ำตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง ที่ก่อให้เกิดการอุดตัน ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน (21 เม.ย.52) เทศบาลเมือง ร่วมกับเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่เทศบาล และนักโทษชั้นดีออกมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ขุดลอกท่อระบายน้ำ ทั้งโคลน เศษขยะ และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ออกจากท่อระบายน้ำ ที่ก่อให้เกิดการอุดตัน ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายต่างๆ และบ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาล สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เชื่อว่าหลังขุดลอกแล้ว เมื่อมีฝนตกน้ำก็จะสามารถระบายได้สะดวก ไม่เป็นปัญหาเดือดร้อนกับประชาชน อย่างไรก็ตามการขุดลอกในครั้งนี้ ยังเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลดังกล่าวด้วย ด้านนางปาลีรัตน์ สมานประธาน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือกับประชาชนทั้ง 17 ชุมชน ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งสิ่งของ เศษขยะ ทั้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในท่อระบายน้ำ เพราะจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันน้ำท่วมขังได้ ทั้งนี้การขุดลอกท่อระบายน้ำที่ได้ร่วมกับทางเรือนจำ จะทำตามถนนทุกสายที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ทั้งพื้นที่ที่มีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยการขยายท่อระบายน้ำนั้น จะให้เจ้าหน้าที่สำรวจ และหากมีงบประมาณเพียงพอ ก็จะดำเนินได้ทันที เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง