ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่อำเภอยางตลาด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณริมเขื่อนลำปาว บ้านท่าเรือ โดยมีประชาชนไปใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก วันนี้ (21 เม.ย.) นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกไปให้บริการประชาชน ที่บริเวณริมเขื่อนลำปาว บ้านท่าเรือ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาเชือก และตำบลใกล้เคียงไปใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด ไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส และนอกจากนั้น หลายหน่วยงานก็ได้นำบริการต่างๆ ออกไปให้บริการ เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน, บริการตรวจ คัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิต วัดรอบเอว, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ทำหมันสุนัข เป็นต้น