ชมรมฟื้นฟูศีลธรรมอำนาจเจริญ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการตักบาตรพระ 1,250 รูป จ.อำนาจเจริญ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชมรมฟื้นฟูศีลธรรมอำนาจเจริญ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการตักบาตรพระ 1,250 รูป จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและมาร่วมเป็นเกียรติ นายวิชิน โสมอินทร์ ประธานชมรมฟื้นฟูศีลธรรมอำนาจเจริญ กล่าวว่า ชมรมฟื้นฟูศีลธรรมอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัด "โครงการตักบาตรพระ 1,250 รูป จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 06.00-08.30 น. ณ. สวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสงเสริมทุกคนมีส่วนร่วมในการสืบสารอริยะประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธ โดยนำปัจจัย/สิ่งของที่ได้รับจากการตักบาตรในครั้งนี้ สมทบช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร 266 วัด และบำรุงขวัญกำลังใจแก่พุทธบริษัทใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดงานตักบาตรพระ 1,250 รูปครั้งนี้ ถือเป็นมหาทานครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งภาพการรวมกันของพุทธบุตรและประชาชนนับพัน ที่มีความพร้อมเพรียงกันอย่างเป็นระบบระเบียบ สง่างาม ย่อมเป็นภาพที่ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธา สาธุชนผู้มาร่วมงานมีความปลื้มปีติในบุญกุศลที่ได้ทำ