จ.นครนายก เปิดอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ตรวจสอบและการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เปิดการอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ตรวจสอบและการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครนายก วันนี้ (21 เม.ย.52) เวลา 09.00 น. ที่วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัเก็บ ตรวจสอบและการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครนายก ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รวมทั้งสิ้น 80 คน จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งแนวคิด วิธีการจัดทำ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดทั้ง 16 สาขา ให้สามารถจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของผู้บริหารระดับจังหวัด ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด