จ.นครนายก เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เร่งสร้างความเชื่อมั่น ด้านการท่องเที่ยว ที่ท่าชัยโฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบการกิจกรรมพายเรือล่องแก่งและกลุ่มเรือล่องชมธรรมชาติ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชล มีผู้เข้ารับการอบรม 120 คน มีทั้งการอบรมและการ ฝึกภาคปฏิบัติ การสอบประมวลความรู้ใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหลัก โดยเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการผจญภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก