ปราจีนฯ จัดสัปดาห์วันวิสาขบูชา ทำบุญตักบารพระ 1,500 รูป ปฏิบัติธรรม จัดประกวดสุนทรพจน์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดปราจีนบุรี จัดสัปดาห์วันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตรพระ 1,500 รูป ปฏิบัติธรรม จัดประกวดสุนทรพจน์เยาวชนวิสาขบูชา ต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา วันที่ 2 8 พฤษภาคมนี้ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ โดยการนำของพระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ,พระราชปราจีนมุนี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ,สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ,ชมรมกัลยาณมิตรปราจีนบุรี สมาคมบัณฑิตรัตน์ และเครือข่ายชาวพุทธ จัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้ชนในชาติได้ช่วยกันจรรโลงไว้เป็นสมบัติที่มีคุณค่าของสังคมและประชาชนในชาติ โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 2 8 พฤษภาคม 2552 ดังนี้ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2552 ในเวลา 06.00 - 08.30 น. จัดให้มีพิธีตักบาตรวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,500 รูป ณ ถนนแก้วพิจิตร(ตลาดประสิทธิ์) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยกิจกรรมนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (266 วัด) อีกส่วนหนึ่งจะนำเข้าร่วมในโครงการข้าวก้นบาตรรช่วยชาติ ช่วยประชาในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี ช่วงวันที่ 3 6 พฤษภาคม 2552 เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี และพุทธศานิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน พร้อมทั้งขอเชิญชวนทุกบ้านได้ประดับธงชาติ และธงศาสนา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. จัดให้มีกิจกรรมเดินธรรมยาตรา เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิกอบายมุข ของนักเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จำนวน 400 คน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ ถนนย่านชุมชนศรีมหาโพธิ วันที่ 8 พฤษภาคม 2552 (วันวิสาขบูชา) จัดให้มีกิจกรรมรักษาศีล ฟังธรรม และเดินเวียนเทียน เพื่อเปพุทธบูชารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่กรงทอง โดยเริ่มพิธีในเวลา 07.45 น. เป็นต้นไป จากนั้นในเวลา 10.00 น. ได้จัดให้มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ,กิจกรรมการจัดแสดงโต๊ะหมู่บูชา ,การจัดนิทรรศการเกี่ยบกับวันวิสาข-บูชา และการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์วิสาขบูชาต้นกำเนิดพระพุทธศาสนากับการจัดการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้รู้ถึงคุณค่าและซาบซึ้งในหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้ผู้ปฎิบัติได้พบกับว่า สะอาด สว่าง และสงบ เป็นหลักชัยในการครองตนเพื่อเป็นคนดีของประเทศชาติสืบไป