เทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมืองสตูล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมัน ให้กับสุนัขและแมว นายสมบัติ หนูหัน รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า ปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ายังเป็นปัญหาที่สำคัญในด้านสาธารณสุข โดยในแต่ละปีจะมีผู้ถูกสุนัขกัดเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และมีโอกาสเสียชีวิตสูง ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงที่เป็นพาหะนำเชื้อ เช่น สุนัขและแมว รวมถึงสัตว์อื่นๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจจะเกิดขึ้น เทศบาลตำบลคลองขุด ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2552 โดยร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล กำหนดออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด ระหว่างวันที่ 16- 21 เมษายน 2552 จำนวน 4 จุด สำหรับวันพรุ่งนี้ ( 21 เม.ย.52) กำหนดให้บริการ ณ อาคารอเนกประสงค์วัดหน้าเมือง หมู่ที่ 6 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล เทศบาลตำบลคลองขุด จึงขอให้เจ้าของสุนัขและแมว นำไปทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมัน ตามสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ