กสร. เผย จากต้นเดือนที่ผ่านมามีสถานประกอบการปิดกิจการเพิ่ม 15 แห่ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย จากต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมามีสถานประกอบการปิดกิจการเพิ่ม 15 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 3,787 คน และเสี่ยงต่อการเลิกจ้างจำนวน 174,130 คน เมื่อรวมกับต้นปีที่ผ่านมาทำให้มีผู้ถูกเลิกจ้างแล้วกว่า 27,717 คน นายอาทิตย์ อิสโม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงสถานการณ์เลิกจ้างล่าสุด (20 เม.ย.52 ) พบว่า มีสถานประกอบการปิดกิจการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 293 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 27,717 คน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา 3,787 คน ในสถานประกอบการ 15 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการที่มีแนวโน้มจะเลิกจ้างกว่า 390 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ 174,130 คน สถานประกอบการลดลงจากวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา 4 แห่ง ลูกจ้างมีแนวโน้มเลิกจ้างลดลง 154 คน แบ่งออกเป็นลูกจ้างที่เสี่ยงต่อการเลิกจ้างสูงจำนวน 65,868 คน และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบในลักษณะถูกลดเงินโบนัส ลดเวลาในการทำงาน จำนวน 108,297 คน ส่วนใหญ่ประกอบกิจการประเภทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตสิ่งทอ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตเครื่องจักร และผลิตเครื่องเรือน ตามลำดับ แต่กลุ่มลูกจากที่ต้องจับตาเฝ้าระวังมากที่สุดในขณะนี้ คือ กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง จนทำให้ต้องประกาศพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้อยากเรียกร้องให้นายจ้างรอดูสถานการณ์อีกสัก 1-2 เดือน อย่าเพิ่งเลิกจ้างลูกจ้าง หากสถานการณ์ดีขึ้นจะได้มีลูกจ้างในการปฏิบัติงาน นายอาทิตย์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของสถานประกอบการที่ใช้มาตรา 75 ในการเปลี่ยนสภาพการจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 75 ของอัตราค่าจ้างที่ได้รับ หากต้องเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างในอัตราค่าจ้างปกติตามระยะเวลาการทำงาน ทั้งนี้หากลูกจ้างคนใดถูกนายจ้างเอาเปรียบไม่จ่ายเงินค่าชดเชยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ให้ร้องเรียนไปที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1546