ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หารือ ปธ.กก.ททท. เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หารือร่วมกับประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมือง วันนี้ (20 เม.ย.52) เวลา 11.00 น. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าหารือร่วมกับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมือง ร่วมถึงหาแนวทางในการวางแผนด้านการตลาด เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยว ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบประกาศให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า การที่รัฐบาลยกระดับให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะเรียกความเชื่อมั่น ให้แก่นักท่องเที่ยว และคาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 นักท่องเที่ยวจะเริ่มเดินทางกลับมาเที่ยวอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม นายประกิจ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมโดยรอบประสบกับปัญหายอดในการจองห้องพักลดลงประมาณร้อยละ 10-20 และหากสถานการณ์ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เชื่อว่าผู้ประกอบการจะปิดกิจการในที่สุด