พอ.สว. ประจำวันที่ 20 เมษายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (20 เม.ย.) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่หมู่ 4 วัดศรีมงคล ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดสตูล ที่หมู่ 1 บ้านต้นหยงอุมา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย