ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 11.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 15.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 11.55 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปทรงนมัสการพระประธานประจำอุโบสถวัดศรีทรายมูล อำเภอดอยหล่อ ทรงเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ลานกีฬาบ้านกู่ลายมือ บ้านผู้สูงอายุหลังที่ 1 บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านสายใยรัก ศูนย์ส่งเสริมนมแม่และพัฒนาสุขภาพชุมชน หลังที่ 2 ศาลากลางบ้านกู่ลายมือ บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว หลังที่ 3 ถึงหลังที่ 13 บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลังที่ 14 และหลังที่ 15 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 11.23 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการแข่งขัน แบรนด์ซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ 2009 ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ราชสำนัก