ย้ายแล้ว ลูกสาว ยิ่งยง ยอดบัวงาม โพสต์ซึ้งถึงพ่อป้าหอยซอยหก